Tag Archives: รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับรางวัล Distinguished Contribution Award

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับรางวัล Distinguished Contribution Award ด้านการอุทิศตนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จาก East-Asian Association for Science Education โดยเป็นรางวัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักวิชาการ ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

Read More »