Tag Archives: รมว.คลัง เยี่ยมชมบูธออมสิน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

รมว.คลัง เยี่ยมชมบูธออมสิน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) พร้อมด้วยนายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสินและรับฟังปัญหาของประชาชนที่มาติดต่อปรึกษาแก้ปัญหาหนี้สิน ภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ธนาคารนำเสนอมาตรการและสินเชื่อที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ มาตรการร่วมใจแก้หนี้ สำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อทั่วไป โดยลูกหนี้ที่เป็น NPLs กรณีปิดบัญชี มีทั้งยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้เต็มจำนวน ลดหนี้เงินต้นสูงสุด 20% หรือจ่ายเฉพาะเงินต้น กรณีผ่อนชำระธนาคารพักชำระเงินต้นให้ 1 ปี และลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPLs แต่ผ่อนไม่ไหว มีผ่อนปรนให้เลือกพักชำระเงินต้น หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ …

Read More »