Tag Archives: รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านนากลาง จังหวัดพังงา

รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านนากลาง จังหวัดพังงา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุน โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ สถาบันการเงินชุมชนบ้านนากลางเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิกในทุกๆ ด้าน ทำให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน เช่น การรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยววิถีเกษตรนากลาง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้าสินเชื่อ SMEs ขนาดเล็ก ของธนาคารออมสิน ที่เสม็ดนางชีบูทีค ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนกว่า 100 คน อีกทั้งยังรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้าน …

Read More »