Tag Archives: รพ.สมิติเวช ชลบุรี

สมิติเวช ชลบุรีชู แคมเปญ #Payitforward นิเวศน์แห่งการแบ่งปัน ชวนคนไทยแบ่งปันสุขภาพดี ปลอดโรค สู้เศรษฐกิจยุคโควิด

 1 มิถุนายน 2564 รพ. สมิติเวช ชลบุรีเปิดตัวแคมเปญ #Payitforward นิเวศน์แห่งการแบ่งปัน ชวนคนไทยหันมาดูแลสุขภาพและแบ่งปันให้กับคนในสังคมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่มีโอกาสเข้าถึง สร้างสังคมไทยให้เป็นนิเวศน์ที่เอื้อต่อการแบ่งปัน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน คัดกรองโรคที่เป็นความเสี่ยงสูงถ้าไม่ได้รับการตรวจค้นหาทันท่วงที ในกลุ่มสตรี วัยทำงานและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มบอบบางในการเสี่ยงโรคโควิดอีกด้วย นพ. ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปีสมิติเวช ชลบุรี เราขอเชิญชวน ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค ก่อนเกิดโรค เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี เพราะจะเป็นต้นทุนในการสู้ภัยโควิด โดยท่านที่ร่วมโปรแกรมตรวจสุขภาพ สามารถแบ่งปัน อีก 1 โปรแกรมให้กับผู้ที่มีความต้องการ ได้ในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งการแบ่งปันนี้จะเอื้อให้สังคมเราเป็นนิเวศน์แห่งการแบ่งปัน สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ และเป็นพลังในการต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ “ โดยในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา สมิติเวช ชลบุรี ได้ริเริ่มหลายโครงการในการดูแล บรรเทา และ ช่วยเหลือชาวชลบุรีในการฝ่าวิกฤติโควิด ตั้งแต่ การสร้างแอปพลิเคชั่นไลน์ …

Read More »