Tag Archives: รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ #เลื่อนการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า

รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ #เลื่อนการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ออกประกาศเรื่อง เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) สำหรับท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน2564 เป็นต้นไป โดยขอให้ติดตามนโยบายการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากภาครัฐ ทั้งนี้หากทางโรงพยาบาลได้รับความคืบหน้าจะดำเนินการแจ้งและยืนยันการนัดหมายของท่านอีกครั้ง

Read More »