Tag Archives: รพ.บีเอ็นเอช

กลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช ลงนามความร่วมมือในการดูแลสุขภาพชาวเกาหลีใต้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และสมาคมชาวเกาหลีแห่งประเทศไทย

กลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช ลงนามความร่วมมือในการดูแลสุขภาพชาวเกาหลีใต้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และสมาคมชาวเกาหลีแห่งประเทศไทย

Read More »

สมิติเวช เปิดตัวแคมเปญ #เราไม่อยากให้ใครกังวล ชูเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่าวิกฤติโควิด เคียงคู่คนไทย

โรงพยาบาลสมิติเวช อาสาดูแลสุขภาพของทุกคนในยามวิกฤติ จัดแคมเปญ“เราไม่อยากให้ใครกังวล” ชูจุดเด่นนำนวัตกรรม – เทคโนโลยีการดูแลและบริการด้านสุขภาพ  ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และรพ.บีเอ็นเอช กล่าวว่า  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก นำไปสู่ยุค New Normal ทิศทางการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป การที่คนไข้เปลี่ยนไปเพราะมีระบบดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น ง่ายๆ เลย คือโทรศัพท์มือถือ ทำให้เรารู้เท่าทันปัจจุบันตลอดเวลา ทางการสาธารณสุขก็เช่นกัน การที่มีระบบ Telemedicine เข้ามา ประกอบกับพฤติกรรมของคนที่คนรักสุขภาพมากขึ้น ไม่อยากป่วย ไม่อยากมาโรงพยาบาล ถ้าจำเป็นต้องมา ไม่อยากมารอ ไม่อยากติดเชื้อ จุดเหล่านี้เป็น Pain point  ของผู้รับบริการทั้งสิ้น โรงพยาบาลสมิติเวชได้พัฒนาระบบต่างๆ มาเพื่อที่จะแก้จุดนี้ตลอด  อย่าง แอพพลิเคชั่น  Samitivej Plus  สามารถนัดหมายแพทย์ได้ รู้ประวัติการรักษาของตัวเอง  Samitivej Virtual …

Read More »