Tag Archives: รถไฟฟ้า Airval

Airval รถไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับขนส่งผู้โดยสารในสุวรรณภูมิพร้อมทดสอบปี 2563

รถไฟฟ้า Airval

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท SIEMENS จำกัด ให้เป็นผู้ส่งมอบรถไฟฟ้ารุ่น Airval ซึ่งเป็นระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover – APM) สำหรับใช้ขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน กับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเป็นระบบทางวิ่ง 4 รางคู่ขนาน ระยะทางวิ่ง 1 กิโลเมตร และมีสถานี 2 สถานี ทั้งนี้ ซีเมนส์ จะส่งมอบรถไฟแบบ 2 ตู้ จำนวน 6 ขบวน ผลิตจากโรงงานของซีเมนส์ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยระบบอาณัติสัญญาณ Communication Based Train Control system (CBTC) ที่จะเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นมาจากประเทศฝรั่งเศส โดยการทดสอบระบบทั้งหมดจะทำได้ในปี พ.ศ.2563 รถไฟฟ้า …

Read More »