Tag Archives: “รถเก่า”ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความคุ้มครอง

“รถเก่า”ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความคุ้มครอง

เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แล้วรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็น    “รถใหม่หรือรถเก่า”รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นเจ้าของรถทุกคัน ไม่ว่าจะรถเก่าหรือรถใหม่ ต้องไม่ลืมทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับการคุ้มเครองทันที โดยคุ้มครอง กรณีบาดเจ็บเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตามการรักษาจริงไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท หรือกรณีสูญเสียอวัยวะ ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท และยังมีค่าชดเชย กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้อีกวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ยกเว้นสำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น และถ้าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูกก็ต้องไปใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด  สำหรับรถเก่าโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ถ้าจะทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถทำได้ที่บริษัทประกันภัยหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพียงแค่เตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนเท่านั้น แต่หากไม่มีสำเนาทะเบียนรถ ก็สามารถนำรถไปให้เจ้าหน้าที่ขูดเลขตัวถังรถเพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันที่เอาประกันภัย  เพียงเท่านี้ก็ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ …

Read More »