Tag Archives: ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตของไทยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดการบาดเจ็บและเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการบาดเจ็บถึง 72%

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตของไทยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดการบาดเจ็บและเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการบาดเจ็บถึง 72%

ประเทศไทย, 25 กุมภาพันธ์ 2564 – ยูนิเวอร์ซัล โรบอท (ยูอาร์) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) จากประเทศเดนมาร์ก กระตุ้นผู้ผลิตในไทยนำระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยลดการบาดเจ็บในที่ทำงาน จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ภายใต้กระทรวงแรงงานในประเทศไทย รายงานว่าระหว่างปี 2558-2562 พบว่าในปี 2562  มีคนงานได้รับบาดเจ็บ 94,906 คน จากอุบัติเหตุในการทำงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดอยู่ในกลุ่มเครื่องจักร 28.09% [1].  ผู้ผลิตในท้องถิ่นส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและการเติบโตโดยรวม ในขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายอันมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการทำงาน “โคบอทสามารถทำงานที่อาจเป็นอันตรายหรือบาดเจ็บได้ง่ายสำหรับมนุษย์ ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในตัวที่ทำให้แขนหุ่นยนต์ทำงานได้ช้าลงเมื่อมนุษย์เข้าสู่พื้นที่ทำงาน โคบอทสามารถช่วยให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์ปลอดภัยจากการบาดเจ็บในการทำงาน เพราะสามารถจัดการกับงานที่ซ้ำซากและเป็นอันตรายในภาคการผลิตได้” นายเจมส์ แมคคิว ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กล่าว ระบบความปลอดภัยที่ปรับได้ของยูนิเวอร์ซัล โรบอท ช่วยให้บริษัท ต่างๆสามารถปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการจำกัดแรงความเร็วกำลังหรือโมเมนตัมของหุ่นยนต์หรือจำกัดพื้นที่ทำงานโดยใช้ขอบเขตด้านความปลอดภัย ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการออกแบบโซลูชั่นโคบอทที่ปลอดภัย ทำให้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติใหม่นี้สามารถลดสาเหตุทั่วไปของการบาดเจ็บในสภาพแวดล้อมการผลิตได้ถึง 72%   …

Read More »