Tag Archives: ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน ‘วินโนหนี้’ สตาร์ทอัพรายแรกของไทย ให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน EASYRICE สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนา AI และเทคโนโลยีดิจิทัลให้วงการเกษตรกรรมไทยก้าวสู่เวทีโลก

กลุ่มบริษัทยิบอินซอย เดินหน้าทุ่มงบสนับสนุน EASYRICE (อีซีไรซ์) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ภายในงานแถลงข่าว EASYRICE Press Conference 2023  บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเกษตรกรรม  เพื่อต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับวงการเกษตรกรรมไทยให้เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก   นายยุพธัช ยิบอินซอย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยิบอินซอย เปิดเผยว่า  ยิบอินซอยให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่นำมาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่ Digital Agri-Tech ที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจภาคการเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า ซึ่งเทคโนโลยีเป็นข้อมูลสำคัญ ที่จะช่วยทำให้กระบวนการปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การเกษตรสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยิบอินซอย ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของ EASYRICE  สตาร์ทอัพไทย ที่นำระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย ในการนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก (EASY RICE MP) เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร (EASY RICE MO) …

Read More »

ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน ‘วินโนหนี้’ สตาร์ทอัพรายแรกของไทย ให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ยิบอินซอย  ร่วมงานแถลงข่าวการระดมทุนทางธุรกิจของ Winnonie สตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทยจากค่ายบางจากฯ  ที่บุกเบิกให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ เป็นการระดมทุนซีรีส์ A รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท หรือราว 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ  จาก 2 กลุ่มผู้ลงทุน “ยิบอินซอย และ กลุ่มไอ-มอเตอร์” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด รองรับความต้องการของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์หัวใจสีเขียว ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดหนี้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต รองรับความต้องการขับขี่ที่ “ดีต่อเราและต่อโลก” นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร กล่าวว่า “วินโนหนี้” (Winnonie)  เป็นสตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความสร้างสรรค์ที่มุ่งปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาด สะท้อนถึงปรัชญาในการทำธุรกิจของยิบอินซอยที่มุ่งสร้างงานที่มีประโยชน์ต่อคนและสังคมในทุกยุคสมัย บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Winnonie  จึงถือเป็นการสะท้อนปรัชญาในการทำธุรกิจของเรา ที่จะสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตของคนในสังคม และสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดมาสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกใบนี้  พร้อมทั้งขอชื่นชมผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด …

Read More »