Tag Archives: ยกระดับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย: คุณชอว์น เฉิน รองประธานบริษัท ซี.เอช. โรบินสัน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยกระดับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย: คุณชอว์น เฉิน รองประธานบริษัท ซี.เอช. โรบินสัน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้าโลกาภิวัตน์เป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของเศรษฐกิจโลกและยังได้สร้างระบบการค้าโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน ส่งผลให้เกิดโอกาสอย่างไม่รู้จบที่ช่วยให้บรรดาผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขององค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ตลอดจนจัดหาพนักงาน วัสดุ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลายโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเขตเวลา แต่ด้วยความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานในด้านต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งควบคู่ไปกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ก็ได้ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดโลจิสติกส์จำนวนมากกำลังหันมาทบทวนกลยุทธ์ของตนเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดปัญหาดังกล่าวภายในเครือข่ายการทำงานของตน อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาไม่ได้ง่ายเหมือนการเพิ่มความจุของเรือคอนเทนเนอร์หรือการจองเครื่องบินล่วงหน้า เนื่องจากมีอุปสรรคมากมายที่อยู่เหนือการควบคุม ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ เช่น สภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างมากหรือการหยุดดำเนินงานอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงก่อให้เกิดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ราคาของการผลิตที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงการขยายระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ด้วย ปัจจุบันการขนส่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะผ่านทางทะเล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 90% ของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนถือเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือแล้วหรือเมื่อต้องให้มีการนำส่งสินถค้าถึงหน้าประตูบ้าน และด้วยการผสมผสานระหว่างการขนส่งข้ามพรมแดน การขนส่งทางอากาศ และการส่งขนส่งทางทะเล บริษัทต่างๆ ก็สามารถปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเห็นผล จุดจบของยุค “หนึ่งรูปแบบของการบริการเหมาะกับทุกคน” การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศเป็นรูปแบบการขนส่งที่พร้อมรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และถูกมองว่าเป็นรูปแบบที่มักได้รับความนิยมสำหรับภาคอุตสาหกรรม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการการขนส่งที่รวดเร็วหรือหรือผู้ขายในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้นำธุรกิจอาจคาดคำนวณเวลาจริงที่ต้องใช้สำหรับการขนส่งสินค้าให้ไปถึงที่หมายไม่ถูกต้อง ซึ่งนั่นอาจก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในห่วงโซ่อุปทาน ในทำนองเดียวกัน การพึ่งพาเฉพาะการขนส่งทางทะเลเท่านั้นอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือในกรณีที่ไม่มีเรือขนส่งสำรอง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้การขนส่งหลายรูปแบบจะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการกำหนดเส้นทางตามลักษณะของสินค้าที่จัดส่งได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น การขนส่งยางรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือต้องทันเวลาเหมือนกับผลิตภัณฑ์ยา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ บรรดาผู้นำในอุตสาหกรรมสามารถมองหาทางเลือกอื่นๆ ที่มีราคาไม่แพง เช่น เริ่มต้นด้วยการขนส่งสินค้าทางอากาศจากเมืองใหญ่แห่งหนึ่งไปยังเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่ง จากนั้นจึงใช้การขนส่งทางบกจากเมืองใหญ่ไปยังเมืองหรือเขตที่มีขนาดเล็กกว่า การนำเอาการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ …

Read More »