Tag Archives: มูลนิธิ รพ. พระจอมเกล้าฯ จับมือ มูลนิธิเส้นด้าย ลงพื้นที่ จ.พะเยา ต่อลมหายใจผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล เร่งระดมทุนสร้าง รพ. พระจอมเกล้าฯ ต่อยอดนวัตกรรมส่งมอบคืนคนไทยทั้งประเทศ

มูลนิธิ รพ. พระจอมเกล้าฯ จับมือ มูลนิธิเส้นด้าย ลงพื้นที่ จ.พะเยา ต่อลมหายใจผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล เร่งระดมทุนสร้าง รพ. พระจอมเกล้าฯ ต่อยอดนวัตกรรมส่งมอบคืนคนไทยทั้งประเทศ

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์เผยความสำเร็จการผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow ครั้งแรกที่ผลิตโดยคนไทยทุกขั้นตอน ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลืองอย่างเร่งด่วนในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow ได้รับการบริจาคจากพี่น้องคนไทยในโครงการ “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” เป็นการส่งต่อน้ำใจคนไทยสู่คนไทย ล่าสุด มูลนิธิรพ. พระจอมเกล้าฯ ร่วมมือกับ มูลนิธิเส้นด้าย ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow จำนวน 20 เครื่อง แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 19 ศูนย์ในจังหวัดพะเยา และ 2 เครื่อง ให้โรงพยาบาลบริเวณชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อลมหายใจให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ พร้อมประกาศเร่งระดมทุนก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อต่อยอดนวัตกรรมส่งมอบโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์กลับคืนสู่คนไทยทุกคน ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กล่าวว่า …

Read More »