Tag Archives: มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย)

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” ครั้งที่ 3 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนยืนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน  ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของการรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย โดยเชื่อว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สามารถบ่มเพาะทั้งสติปัญญา จิตใจ และส่งเสริมสุขภาพของเด็กให้เดิบโตไปพร้อมกันในทุกด้าน  และช่วยให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการต่อไปแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

Read More »

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่ง “ตู้ขนม นม น้ำ” ในโครงการแบ่งปันสุขของหนู ช่วยเหลือเด็กๆ ชุมชนแฟลตดินแดงช่วงสถานการณ์โควิด-19

กรุงเทพฯ – มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ส่ง “ตู้ขนม นม น้ำ” ในโครงการแบ่งปันสุขของหนู เพื่อแบ่งปันสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ น้ำดื่ม นมอัลมอนด์ และขนมขบเคี้ยวต่างๆ เช่น ถั่ว ลูกเกด ขนมปังและคุกกี้ พร้อมแจกเอกสารที่จัดทำเป็นรูปและสีสันแบบที่เด็ก ๆ สนใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในเรื่องที่แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็มองข้าม เช่น ควรวางแปรงสีฟันให้ห่างกัน หรือ ควรแยกใช้ยาสีฟันของตัวเอง ไม่ใช้ปะปนกับผู้อื่น เป็นต้น โดยมี วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ พร้อมพนักงานในเครือฯ เป็นตัวแทนโครงการฯ ร่วมกันลงพื้นที่ส่งต่อน้ำใจและช่วยเหลือเด็กๆ จำนวน 400 คน ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ สวนเคหะชุมชนดินแดง …

Read More »