Tag Archives: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ต่อเนื่องปีที่ 8 มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว สาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้แก่บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด โดยมี ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและนางสาวจันทร์แรม สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในโครงการห่มรัก ปีที่ 12 สำหรับส่งต่อความอบอุ่นให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ขาดแคลน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงิน 5 แสนบาท แก่สภากาชาดไทย ร่วมสมทบโครงการ “รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดไทย ในโครงการ “รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19” เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย  เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

Read More »