Tag Archives: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

มูลนิธิเมืองไทยยิ้มและเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วย โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบุรีรัมย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการ “แสงแก้ว” การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน

มูลนิธิเมืองไทยยิ้มและเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็นให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบุรีรัมย์ กรมกิจการผู้สูงอายุในโครงการ “แสงแก้ว” การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข สร้างโอกาสในการมองเห็นให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ขานรับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มและโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ สานต่อโครงการ “แสงแก้ว” การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน  โดยดำเนินการเชิงรุกคัดกรองผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราบ้านบุรีรัมย์ที่มีการมองเห็นเลือนลางและมีความเสี่ยงของดวงตาจากโรคต้อกระจกให้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นโรงพยาบาลที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคต้อกระจก จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งครั้งนี้เป็นการทำงานหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่เชิงรุก เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิบริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง สำหรับโครงการ “แสงแก้ว” การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน จุดมุ่งหมายตลอดระยะ 8 ปีของการดำเนินโครงการ เพื่อมอบการมองเห็นและมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะปัญหาเรื่องดวงตาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการดูแลตนเอง ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาที่ใช้ป้องกันและรักษาต้อกระจกให้หายได้ แต่การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปทดแทน โดยเลนส์แก้วตาเทียมเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้เป็นการถาวรไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง   …

Read More »

72 ปี เมืองไทยประกันชีวิต มอบอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมืองไทยประกันชีวิตครบ 6 รอบ  มอบอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน  ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบที่เรียนที่มีคุณภาพและสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของเยาวชน นายสาระ ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ บริษัทฯ ครบรอบ 72 ปี ที่ดำเนินธุรกิจอย่างเติบโตมั่นคง แข็งแกร่งและมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนเป็นสำคัญ  และเหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้านแล้ว  บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมเสมอมา  โดยในโอกาสนี้เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม  ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22   ดำเนินโครงการ ก่อสร้าง “อาคารเรียนอนุบาล 72 ปี เมืองไทยประกันชีวิต” เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเป็นโรงเรียนที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2563  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน …

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำจิตอาสาร่วม “โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทย”

เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของไทย  ด้วยสถานการณ์เต่าทะเลในประเทศไทยกำลังเผชิญกับความกดดันและปัญหาสำคัญที่ทำให้มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ นายสาระ ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  เมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย ตอน รักษ์เต่าทะเล”  เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของประเทศไทยที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนสถานการณ์เต่าทะเลในประเทศไทย กำลังเผชิญกับความกดดันและปัญหาสำคัญที่ทำให้มีความเสี่ยง     ในการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลไปได้ อาทิ  ปัญหาด้านการล่าและการค้าเต่า นับเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีอยู่    ในบางพื้นที่ของประเทศไทย  เต่าถูกล่าเพื่อขายมาเป็นเครื่องประดับหรืออาหารและการถูกจับโดยเครื่องมือประมง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบุกรุกที่อาศัยของเต่าทะเล โดยเฉพาะชายฝั่งที่มีที่อยู่บนชายหาด ส่งผลให้เต่าทะเลไม่สามารถวางไข่ได้อย่างปลอดภัย  ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและสภาพทางทะเลอาจมีผลกระทบต่อเต่าทะเล  ปัญหาขยะมลพิษทางทะเล ละสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  สามารถส่งผลกระทบต่อเต่าทะเลให้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม  ได้นำจิตอาสาเมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมกิจกรรม “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย ตอน รักษ์เต่าทะเล” เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของไทยซึ่งมีประโยชน์มากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลและสมดุลทางระบบนิเวศที่มีความยั่งยืน ป้องกันการสูญพันธุ์ที่กำลังเผชิญกับการล่า เพื่อการค้าและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  …

Read More »

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จับมือเครือข่ายออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จับมือเครือข่าย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   มุ่งมั่นสานต่อการสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากไร้ “ออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปีที่ 5″  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย  สร้างคุณภาพชีวิตและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางพิตราภรณ์    บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นายภาคี ประจักษ์ธรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด นายพุด แย้มพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี        นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและจิตอาสาจาก เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดย นายสาระ ล่ำซำ …

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ต่อเนื่องปีที่ 8 มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว สาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้แก่บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด โดยมี ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและนางสาวจันทร์แรม สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในโครงการห่มรัก ปีที่ 12 สำหรับส่งต่อความอบอุ่นให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ขาดแคลน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงิน 5 แสนบาท แก่สภากาชาดไทย ร่วมสมทบโครงการ “รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดไทย ในโครงการ “รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19” เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย  เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

Read More »