Tag Archives: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เปิดจุด Park & Drop รับบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน”

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เปิดจุดรับบริจาคอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบ Park & Drop บริจาคไว ส่งง่าย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ในโครงการ “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” เพื่อระดมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสองให้แก่โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ส่งมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และศรีสะเกษ รวม 11 โรงเรียน ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนหรือบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ศูนย์บริการอลิอันซ์ อยุธยา ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-952-2665

Read More »

อลิอันซ์ อยุธยา “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” จับมือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ชวนคนไทยร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยสอนออนไลน์ เพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด พร้อมเปิดจุดบริจาคแบบ Park & Drop บริจาคไว ส่งง่าย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ต่อเนื่อง โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดโครงการส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน ระดมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มือสองให้แก่โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อมอบโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยในยุคโควิด 19 โดยอลิอันซ์ อยุธยา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนหรือร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านจุดรับบริจาคแบบ Park & Drop ณ สำนักงานใหญ่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หรือ  ณ ศูนย์บริการ อลิอันซ์ อยุธยา 27 แห่ง ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13- 31 สิงหาคม 2563 นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า  “การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด …

Read More »