Tag Archives: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน และหน่วยงานเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ทั่วประเทศ ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย  เมื่อวันก่อน

Read More »