Tag Archives: มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2566

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลางในทุกระดับชั้น ที่มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ligimgiew.or.th  หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-335-5555 ต่อ 3322 มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ก่อตั้งโดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการมอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนไทยที่เรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้น “เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน …

Read More »