Tag Archives: มือถือ

5 มือถือพับได้ กับ ‘Nostalgia Marketing’ กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความรู้สึกคลาสสิก แต่เสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ

5 มือถือพับได้ กับ ‘Nostalgia Marketing’ กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความรู้สึกคลาสสิก แต่เสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Read More »