Tag Archives: มือถืออาม่า

มือถืออาม่า COME BACK !

หลังจากมือถืออาม่า โทรศัพท์ที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน เคยได้เรียกเสียงฮือฮามาแล้ว วันนี้ อาม่าขอ Come back! มาในรูปแบบสมาร์ตโฟน ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้ว สำหรับใครที่ยังไม่รู้ซื้อของขวัญอะไรให้ญาติผู้ใหญ่ มือถืออาม่าอาจเป็นอีกทางเลือกของคุณ

Read More »