Tag Archives: มิชลิน เข้าซื้อหุ้นเพิ่มอีก 51% ใน ROYAL LESTARI UTAMA บริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างยั่งยืนในอินโดนีเซีย

มิชลิน เข้าซื้อหุ้นเพิ่มอีก 51% ใน ROYAL LESTARI UTAMA บริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างยั่งยืนในอินโดนีเซีย

มิชลิน ได้เข้าซื้อหุ้นทุนเพิ่มอีก 51% จากเดิมซึ่งถือครองหุ้นอยู่ 49% ใน Royal Lestari Utama (RLU) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างมิชลินกับ Barito Pacific Group ส่งผลให้มิชลินกลายเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของ RLU RLU ดำเนินกิจการโดยมีใบอนุญาต 3 ใบ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 70,000 เฮกตาร์ (ราว 437,500 ไร่) ในจังหวัดจัมบี (Jambi) บนเกาะสุมาตรา และอีก 18,000 เฮกตาร์ (ราว 112,500 ไร่) ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (East Kalimantan Province) บนเกาะบอร์เนียว การเข้าครอบครองกิจการในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์และพันธสัญญาระยะยาวของกลุ่มมิชลินที่มีต่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น มิชลิน ได้เข้าซื้อหุ้นทุนเพิ่มอีก 51% จากเดิมซึ่งถือครองหุ้นอยู่ 49% ใน Royal Lestari Utama …

Read More »