Tag Archives: มิชลิน จับมือ มูลนิธิเมาไม่ขับ สนับสนุนการจ้างงานและประกอบอาชีพ ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน”

มิชลิน จับมือ มูลนิธิเมาไม่ขับ สนับสนุนการจ้างงานและประกอบอาชีพ ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน” เพื่อสนับสนุนการจ้างงานและประกอบอาชีพของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการกลุ่มนี้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้  ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) มิชลินได้จ้างงานผู้พิการจากมูลนิธิเมาไม่ขับรวมทั้งสิ้น 21 ราย เพื่อทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของมิชลินร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปาริชาติ ประจันพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือล่าสุดนี้ ไม่เพียงส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในเชิงอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม แต่ยังสะท้อนจุดยืนของมิชลินในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย ทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจและความมุ่งมั่นของมิชลินในการส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยและยั่งยืน” ทั้งนี้ ผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมิชลินและมูลนิธิเมาไม่ขับ มีหน้าที่เป็นตัวแทนของมิชลินร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน, ร่วมตั้งด่านรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งมีการเดินทางสัญจรจำนวนมาก, ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการจากอุบัติเหตุเพื่อให้กำลังใจ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายสำหรับผู้พิการ และแนะแนวทางการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการ มูลนิธิเมาไม่ขับ …

Read More »