Tag Archives: “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ในการส่งมอบเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันก่อน

Read More »