Tag Archives: มร. โคจิ ชิกะ

ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมสนับสนุนโครงการวินสะอาด โดย ฮอนด้า

มร. โคจิ ชิกะ (ซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด      ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อบุคคลชั้นนำของไทย ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมงานเปิดตัวโครงการวินสะอาด โดย ฮอนด้า (Green Win by Honda) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี ผ่านการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้าง รวมถึงสนองนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน มร. โคจิ ชิกะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ซัมมิท แคปปิตอล มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการวินสะอาด โดย ฮอนด้า ซึ่งจัดโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเราคือ เอ.พี. ฮอนด้า การสนับสนุนโครงการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ  ซัมมิท แคปปิตอลในด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน อีกทั้งยังช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดมลพิษทางอากาศ ในขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 13 คือการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ผมหวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กลาง) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด …

Read More »