Tag Archives: มทร.ธัญบุรี สพม.ปท. และ อบจ.ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต”

มทร.ธัญบุรี สพม.ปท. และ อบจ.ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต”

  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปท.) โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และ องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย …

Read More »