Tag Archives: มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด กว่า 156 ตำบล ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมระบบเศรษฐกิจบีซีจี

มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด กว่า 156 ตำบล ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมระบบเศรษฐกิจบีซีจี

มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด รวมทั้งหมด 156 ตำบล ด้วยการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมกับระบบเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพสินค้าเชิงพื้นที่ ย้ำชัด “ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่” รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า “U2T Market Fair by RMUTT” โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล BCG ECONOMY ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ ลานกิจกรรมชั้น G ตึกแดงวินเทจ กทม. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมาของ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)” ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวโดยการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญหลายด้าน ทั้งเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาความรู้ด้านสินค้า สมาร์ทฟาร์ม …

Read More »