Tag Archives: มทร.ธัญบุรี พลิกธุรกิจดิจิทัล ยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พื้นที่ กทม.

มทร.ธัญบุรี พลิกธุรกิจดิจิทัล ยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พื้นที่ กทม.

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดติวเข้มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กรุงเทพฯและปริมณฑล “พลิกธุรกิจดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและการจัดการธุรกิจออนไลน์” ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย MSME Step up ปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี จตุจักร โดยจัดขึ้นวันที่ 6-8 พ.ค. 2565 อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะ 3 วัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วม จะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นโยบาย/มาตรการของรัฐในการส่งเสริมเอสเอ็มอี มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SME-GPขณะเดียวกันยังมีการบรรยายพิเศษและให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น “ตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล และเทรนด์ของโลกการค้า 2022” “Online Marketing Mix ผสานช่องทางการตลาดออนไลน์ สร้างชื่อให้รุ่ง ดันยอดขายพุ่ง” ด้วย Facebook, LINE, …

Read More »