Tag Archives: มทร.ธัญบุรี จับมือสสว.ช่วยผู้ประกอบการออนไลน์เพิ่มความรู้มุ่งสู่จีน

มทร.ธัญบุรี จับมือสสว.ช่วยผู้ประกอบการออนไลน์เพิ่มความรู้มุ่งสู่จีน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มทร.ธัญบุรี ดำเนินการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยDigital Marketing ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมณฑลนั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมกว่า 3,600 ราย มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าออนไลน์ กว่า 2,400 ร้านค้า และสามารถช่วยพัฒนาสินค้าขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 30,000 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ถึง 385 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นแพลตฟอร์มด้านตลาดออนไลน์ เช่น Shopee Lazada ตลาดดอมคอม LNWShop เป็นต้น ที่จัดส่งที่ปรึกษาจากแพลตฟอร์มต่างๆ ร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอบรมดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการอบรมเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ระยะเวลา 3-5 วัน โดยแบ่งผู้ประกอบการ …

Read More »