Tag Archives: ฟู้ดเทค

เอ็นไอเอร่วมไทยยูเนี่ยน – ม.มหิดล เปิดเวทีดัน 23 สตาร์ทอัพสายฟู้ด ผ่าน “สเปซ-เอฟ” บิ๊กโปรแกรมปั้นฟู้ดเทคระดับโลกแห่งแรกของไทย

เอ็นไอเอชี้เทรนด์การพัฒนานวัตกรรมอาหารโลก พร้อมดึงภาคอุตฯ – การศึกษา ประเดิมปั้นฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ 9 สาขา ร่วมพลิกโฉมอุตฯอาหารตอบโจทย์ “ครัวโลก”   11 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว 23 สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สเปซ-เอฟ (SPACE-F)  อย่างเป็นทางการ SPACE-F เป็นโปรแกรมการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารในระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในฐานะการเป็น “ครัวโลก” ด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโต  น่าสนใจ นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันสตาร์ทอัพสาขานวัตกรรมอาหารให้มีคุณภาพ ความหลากหลาย สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจ   ในปีแรกของ SPACE-F นี้ได้รับใบสมัครจากสตาร์ทอัพ 142 ทีมทั่วโลก ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกจนเหลือ 23 …

Read More »