Tag Archives: ฟิล์มกรองแสงลามิน่า

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชน ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ตอกย้ำพันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชน ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ตอกย้ำพันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย

Read More »