Tag Archives: พี่เอ็ด 7วิ

วิริยะประกันภัย ชวน ‘พี่เอ็ด7วิ’ สร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองการทำงานสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรรับเชิญ นายญาณวุฒิ จรรยหาญ (เจ้าของเพจ “พี่เอ็ด 7วิ”) มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์แถวหน้าของเมืองไทย พร้อมทั้งแบ่งบันความรู้ หลักคิด และมุมมองในการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ แตกต่าง และสร้างสรรค์ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงเทคนิคการเลือกใช้ช่องทางการนำเสนอให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ การสื่อสารด้านการตลาด ฯลฯ ไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ ชั้น 3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี  

Read More »