Tag Archives: พีทีที ดิจิตอล

พีทีที ดิจิตอล ผนึกไมโครซอฟท์ ยกระดับการทำงานและความปลอดภัยด้วยคลาวด์ระดับโลก ชูอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล

พีทีที ดิจิตอล ผนึกไมโครซอฟท์ ยกระดับการทำงานและความปลอดภัยด้วยคลาวด์ระดับโลก ชูอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล

Read More »

พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง อรุณ พลัส เสริมทัพประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า E-Bus

พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง อรุณ พลัส เสริมทัพประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า E-Bus นำร่องติดตั้งระบบควบคุมและติดตามรถ รองรับการบริหารจัดการการขนส่งครบวงจร ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ขับเคลื่อนต้นแบบนวัตกรรมพลังงานด้านขนส่งสาธารณะของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการเติบโตตลาด EV สู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

Read More »

พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม  เสริมทัพความแข็งแกร่งจัดตั้ง Intelligent Process Automation Center สนับสนุนบริการเทคโนโลยี IA และ RPA ระดับ Enterprise ของไทย

พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม  เสริมทัพความแข็งแกร่งจัดตั้ง Intelligent Process Automation Center สนับสนุนบริการเทคโนโลยี IA และ RPA ระดับ Enterprise ของไทย

Read More »