Tag Archives: พาสปอร์ตทรงอิทธิ

ผลจัดอันดับ ‘พาสปอร์ตทรงอิทธิ’ พบข้อมูลสุดเหลื่อมล้ำ หรือ ‘โควิด-19’ จะเป็นแค่ข้ออ้างปิดกั้นเสรีภาพการเดินทาง?

Passport

ผลจัดอันดับ ‘พาสปอร์ตทรงอิทธิ’ พบข้อมูลสุดเหลื่อมล้ำ หรือ ‘โควิด-19’ จะเป็นแค่ข้ออ้างปิดกั้นเสรีภาพการเดินทาง?

Read More »