Tag Archives: พัฒนาเศรษฐกิจ

ออมสินร่วมประชุมเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ธนาคารออมสิน ร่วมประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบาย “Transform เศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายเกี่ยวกับ “การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 โดยในส่วนของธนาคารออมสิน ได้นำเสนอโครงการประชารัฐสร้างสุขสู่ชุมชนเมือง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ การสร้างอาชีพ/ความรู้ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งการสร้างอาชีพธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืนจำนวน 100 แห่ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัย และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน …

Read More »