Tag Archives: พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์

กรุงเทพประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวนเงินเอาประกันภัย 162 ล้านบาท แก่ทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย 162 ล้านบาท เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้นักกรีฑาและผู้ฝึกสอน พร้อมเดินหน้าฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างเต็มที่ โดย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบกรมธรรม์ แก่ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นโยบายหลักของกรุงเทพประกันชีวิต คือการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นสมาคมที่มีความแข็งแกร่งในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ให้เป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ สร้างเยาวชนให้มีเป้าหมายในชีวิต มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะเป็นที่ 1 นำชื่อเสียงมาให้ประเทศไทย ดังนั้นกรุงเทพประกันชีวิตมองว่า การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและความคุ้มครองอุบัติเหตุนั้น …

Read More »