Tag Archives: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนการศึกษา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เปิดเส้นทางสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนการศึกษา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เปิดเส้นทางสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

ข้อมูลจากภาพ ( เรียงจากทางซ้ายมือ) ดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ (ยืนตรงกลาง) คุณสันติ ศรีสงคราม Director – Experience Development  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ยืนคนที่ 3 จาทางขวาของภาพ) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เปิดโอกาสเส้นทางสร้างความมั่นคงด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการดูแลอาคาร โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการศึกษาจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่คือ “หลักสูตรเทคนิคการจัดการอาคาร” ร่วมกับคณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยพลัสฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อความรู้และมอบประสบการณ์จริงในการฝึกงานให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างอนาคตในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มต้น“โครงการ “PLUS ให้น้อง” ตั้งแต่การออกแบบ Experience Journey ปรับสภาพแวดล้อม ห้องเรียน และอุปกรณ์การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน พร้อมผลิตบุคลากรคุณภาพ รองรับตลาดอสังหาฯให้ทันกับความต้องการในปัจจุบัน …

Read More »