Tag Archives: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลทุกชีวิตให้ความปลอดภัยแบบมืออาชีพ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลทุกชีวิตให้ความปลอดภัยแบบมืออาชีพ

นาวสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) นำทีมพนักงานทีมนิติบุคคลทุกส่วน ตั้งแต่ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่รปภ แม่บ้าน คนสวน เพื่อเข้ารับการอบรมความรู้ในโครงการ Alarm Center กู้ชีวิตฟื้นคืนชีพ นำความรู้สู่ประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 2  ซึ่งโครงการนี้เน้นให้ความรู้พื้นฐานการช่วยเหลือชีวิตและการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี จากทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญจากโรงพยาบาลพญาไท 2 ด้วยพลัสฯ เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผู้พักอาศัยในทุกโครงการ จึงได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ ในปีที่ผ่านมามีโครงการที่เข้าร่วมการอบรมแล้ว 37 โครงการ  จำนวน 16 ครั้ง สำหรับในครั้งนี้มีโครงการที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ โครงการบุราสิริ, สราญสิริ, นาราสิริ, สิริเพลส รังสิต 2 เป็นต้น ณ โครงการ สิริเพลส รังสิต  เมื่อเร็วๆนี้ “เหตุการณ์ไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่เลือกเวลา …

Read More »