Tag Archives: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการระดับสากล กวาด ISO มากที่สุด ครบ 3 มาตรฐานครอบคลุมทุกมิติ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการระดับสากล กวาด ISO มากที่สุด ครบ 3 มาตรฐานครอบคลุมทุกมิติ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

พลัสฯ ยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง และผงาดขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทบริหารจัดการอสังหาฯ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มากที่สุดถึง 3 ระบบ รวมถึงรางวัลอื่น อย่าง Fitwel และ AREA Award ในการรับรองคุณภาพระดับสากล ล่าสุดคว้า ISO 14001 : 2015 มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ บำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ลูกบ้านและผู้ใช้อาคารได้มีส่วนร่วมในการแยกขยะแบบถูกวิธี เพื่อสนับสนุนการช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน และตอกย้ำการทำงานของพลัสฯ เรื่องความใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พลัสฯได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด โดยลูกค้าเดิมทำการต่อสัญญากับทางบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 98.5% ทำให้เพียง 5 เดือน ทำรายได้ไปแล้วกว่า 550 ล้านบาท พร้อมส่งมอบคุณภาพและยกระดับงานบริหารจัดการด้านอสังหาฯ ด้วยกลยุทธ์การควบคุมมาตรฐาน 5’S ที่ลูกค้าไว้วางใจได้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ …

Read More »