Tag Archives: พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 179 วันวิสาขบูชา

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 197 วันวิสาขบูชา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และกัลยาณมิตร  จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 197” เนื่องในวันวิสาขบูชา สร้างบุญมหากุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา  โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์  พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล   หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน ณ ศาลาสร้างใหม่  วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 189 ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “ พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 189 ” โดยนิมนต์ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวง จ.เชียงราย เป็นประธานสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และห่มผ้าองค์พระธาตุดอยตุงโดยมี พระใบฎีกาพงศ์ภัส ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้ใหม่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นำห่มรอบองค์พระธาตุ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 179 วันวิสาขบูชา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่   คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล  รก.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์และความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 179” วันวิสาขบูชา สร้างบุญมหากุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา  โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์  พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป เจริญพระพุทธมนต์  หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน และถวายภัตตาหารเพล ณ ตำหนักเดิม วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More »