Tag Archives: พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 179 วันวิสาขบูชา

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 210 พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดเทพนิมิต นครศรีธรรมราช

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหารทิพยประกันภัย หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรมจัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 210 พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ  วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช โดยกราบนิมนต์พระครูปลัดอัมรินทร์ อคฺคญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ยังได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม สังฆทาน และภัตตาหารเพล สำหรับพิธีการยกฉัตร ยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถาน โดยมีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้ว นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุด และถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ ถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ อุโบสถมิเพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและประเพณีให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 208 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ. วัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย  ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ผู้บริหารและหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาทิพยประกันภัย  พร้อมคณะสื่อมวลชนเข้ากราบนมัสการ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส)  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง  ณ วัดห้วยปลากั้ง  จ. เชียงราย เพื่อถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เปิดขึ้นเพื่อรักษาประชาชนและผู้ยากไร้รวมถึงผู้ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 197 วันวิสาขบูชา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และกัลยาณมิตร  จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 197” เนื่องในวันวิสาขบูชา สร้างบุญมหากุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา  โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์  พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล   หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน ณ ศาลาสร้างใหม่  วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 189 ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “ พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 189 ” โดยนิมนต์ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวง จ.เชียงราย เป็นประธานสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และห่มผ้าองค์พระธาตุดอยตุงโดยมี พระใบฎีกาพงศ์ภัส ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้ใหม่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นำห่มรอบองค์พระธาตุ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 179 วันวิสาขบูชา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่   คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล  รก.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์และความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 179” วันวิสาขบูชา สร้างบุญมหากุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา  โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์  พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป เจริญพระพุทธมนต์  หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน และถวายภัตตาหารเพล ณ ตำหนักเดิม วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More »