Tag Archives: พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

เพอร์เฟคฯ จับมือ เอสซีจี ต่อยอดการสร้างชุมชนสีเขียว ด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ร่วมกับ เอสซีจี ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม สานต่อแนวคิด Green Neighbor ด้วยการใช้วัสดุประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Read More »