Tag Archives: ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก

“ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22” ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” 200,000 ผืน

ถือเป็นปีที่ 22 เข้าให้แล้วสำหรับโครงการดี ๆ จากทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อย่างโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ที่มุ่งส่งมอบความอบอุ่น เติมเต็มรอยยิ้ม และช่วยบรรเทาความหนาวผ่านผ้าห่มสีเขียว ให้กับพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องรวมแล้วทั้งสิ้น 4,400,000 ผืนเข้าไปแล้วจนถึงปีปัจจุบัน นับจากจุดเริ่มต้นของโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ที่ทาง ไทยเบฟ ได้ร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

Read More »