Tag Archives: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่เชียงคาน จังหวัดเลย • ประชุมช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME สู้วิกฤตเศรษฐกิจ เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ พร้อมขยายผลนำระบบประกันภัยสร้างเกราะคุ้มกันให้ประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)        เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย จัดโดยสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคปภ.) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านประกันภัยในเชิงรุกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง  ข้อยกเว้น  ของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของบุคคลหรือธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวแทน นายหน้าประกันภัย อาสาสมัครประกันภัย และผู้ประกอบการธุรกิจ SME หลากหลายประเภท จำนวนกว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย …

Read More »