Tag Archives: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟเผยเร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจกประชาชน เพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้แอลกอฮอล์มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นายจักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร.รสสุคนธ์ เสมสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช …

Read More »