Tag Archives: ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สุชาติ จัดให้ สปส. จับมือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 1.99 % ต่อปี

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สุชาติ จัดให้ สปส. จับมือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 1.99 % ต่อปี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้ผู้ใช้แรงงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันการที่จะซื้อบ้านแต่ละหลังมีราคาแพง ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่มีบ้าน ได้มีบ้านเป็นของตนเองไว้ได้อยู่อาศัยในยามเกษียณ จึงให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน  โดยให้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) …

Read More »