Tag Archives: ผลการดำเนินงานไตรมาส 1

SKY แจ้งผลงานไตรมาส 1/2563 รายได้ 719.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8 ล้านบาท

บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 มีรายได้ 719.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.4 ล้านบาท โดยไตรมาส 1 บริษัทได้ขยายตลาดไปสู่ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น พร้อมอนุมัติขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กลุ่มคิงเพาเวอร์และเมืองไทยประกันภัย รวมจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 256,000,000บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19-22 พ.ค.นี้ นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY  ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 …

Read More »