Tag Archives: ปีใหม่ 2563

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ทั่วประเทศ

“ปีใหม่” เทศกาลแห่งความสุขที่มีวันหยุดยาวใกล้จะมาถึง หลายครอบครัวได้ใช้โอกาสนี้พักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านตามภูมิลำเนา และด้วยปริมาณรถเป็นจำนวนมาก ทำให้ในช่วงเทศกาลนี้จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก จากสถิติก็มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี  แต่เราสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ ถ้าทุกคนขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาทและหากเจ้าของรถทุกคันมีการทำประกันภัย พ.ร.บ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน จะได้รับความคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด / กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท / ราย นอกจากภารกิจตามกฎหมายแล้ว บริษัทกลางฯ ยังมีภารกิจเพื่อสังคมในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีแผนการดำเนินการตลอดทั้งปี รวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย โดยได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่สถิติจากข้อมูลเป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บริษัทกลางฯ จึงร่วมกับเครือข่ายร้านจักรยานยนต์และตรอ.ให้บริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ จำนวน 254 จุด ทั่วประเทศ อาทิ ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟรี ทั้งไฟท้ายไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย …

Read More »