Tag Archives: ปิดระบบ

ธ.ออมสิน ประกาศปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารออมสินมีการปิดปรับปรุงระบบ CBS, ESB และ MyMo เป็นการชั่วคราว ใน 2 ช่วงเวลา คือ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 08.00 น. (รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 08.00 น. (รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง) ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการที่สาขาธนาคารออมสิน, MyMo, Internet Banking, Corporate Internet Banking, PromptPay และตู้ …

Read More »

ออมสิน แจ้งปิดระบบชั่วคราว 21 กันยายน 62 ย้ายระบบงาน CBS ไปยังแม่ข่ายชุดใหม่

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารฯ จะดำเนินการโอนย้ายระบบงาน CBS ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ CBS ชุดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ธนาคารฯ จึงขอแจ้งปิดระบบงาน CBS เป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 00.30 – 09.00 น. (รวม 8 ชั่วโมง 30 นาที)

Read More »