Tag Archives: ปิดปรับปรุงระบบ

ออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 11 – 12 ตุลา 62 เพิ่มประสิทธิภาพการให้

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีการปิดปรับปรุงระบบงาน ATM และ ADM เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจและปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ การทำธุรกรรมทุกประเภทผ่านตู้ ATM และ ADM ธนาคารออมสิน, บัตรเดบิตธนาคารออมสินทำรายการผ่านตู้ ATM และรูดซื้อสินค้าในต่างประเทศ และบัตรเครดิตธนาคารออมสินทำรายการผ่านตู้ ATM และ ADM ของต่างธนาคาร แต่ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM และ ADM ของต่างธนาคารได้ตามปกติ จึงขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย …

Read More »