Tag Archives: ปิดท้ายคาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ส่งต่อ “การให้” ที่ยั่งยืน กับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23” สู่พี่น้องชาวพะเยา

ปิดท้ายคาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ส่งต่อ “การให้” ที่ยั่งยืน กับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23” สู่พี่น้องชาวพะเยา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืน และมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งต่อปณิธานและแบ่งปันไออุ่น เพื่อพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ส่งต่อสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่ผลิตจากขวดพลาสติก ให้กับผู้ประสบภัยหนาวและได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ตอกย้ำแนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน ออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่น ไปยัง 186 อำเภอ 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ …

Read More »