Tag Archives: ประเทศไทยพร้อมรับมือกับฝุ่นพิษ PM. 2.5 หรือไม่ เมื่อโลกต้องเผชิญกับผลกระทบของปรากฎการณ์ “เอลนีโญ” (El Nino) ขั้นรุนแรง

ประเทศไทยพร้อมรับมือกับฝุ่นพิษ PM. 2.5 หรือไม่ เมื่อโลกต้องเผชิญกับผลกระทบของปรากฎการณ์ “เอลนีโญ” (El Nino) ขั้นรุนแรง

เราต่างทราบกันดีว่าโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “เอลนีโญ” ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศอย่างรุนแรง ตลอดจนสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และการดำรงชีวิต โดยเริ่มแผลงฤทธิ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลายประเทศมีอากาศร้อนจัดจนทุบสถิติ น้ำทะเลมีอุณภูมิสูงขึ้นทำให้แนวปะการังน้ำตื้นได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลให้ปะการังตายจำนวนมาก ข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) ชี้ว่าประเทศไทยเข้าสู่ปรากฎการณ์เอลนีโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งสร้างผลกระทบที่เด่นชัดในกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ และคาดว่าจะทวีความรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคม 2567  นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคาดการณ์ว่าปีหน้าคนที่อาศัยในกรุงเทพฯและพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยจะต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างหนักหน่วง เนื่องจากปรากฎการณ์เอลนีโญจะทำให้ฝนตกน้อยและเกิดความแห้งแล้งมากกว่าปกติ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดไฟป่าหรือการเผาในที่โล่งแจ้งจากภาคการเกษตรจึงเพิ่มขึ้น กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศให้เข้มข้นมากขึ้น จากเดิมต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ปรับลงมาเป็น จะต้องไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 ดีเดย์ 1 มกราคม 2567 เพื่อควบคุมสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ขนาดใหญ่ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเพื่อยกระดับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ …

Read More »