Tag Archives: ประเทศกาบอง

ธุรกิจปกป้องป่า ธุรกิจแห่งอนาคต กาบอง ประเทศต้นแบบด้านป่าไม้ของโลก

ป่านั้นนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของคนและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แล้ว มันยังเป็นสถานที่ที่ทำให้โลกทั้งใบสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลอีกด้วย เพราะนอกจากมันจะทำหน้าที่สร้างอาหารและอากาศแล้ว มันยังทำหน้าที่ดูดซับสิ่งที่เป็นโทษต่อเราเอาไว้ด้วย แต่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามันถูกทำลายอย่างหนักหน่วงจากการเข้ามาของผลประโยชน์เงินทอง วันนี้ผลกระทบจากการทำลายยิ่งมายิ่งเด่นชัดมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน จะเห็นได้จากการที่สภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะฝุ่นละออง PM 2.5, ไฟป่า (ซึ่งส่วนใหญ่คนจุดทั้งนั้น) หรือปัญหาไมโครพลาสติก สิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่คนบนโลกใบนี้จำต้องหันมาใส่ใจเรื่องของโลกและส่วนรวมกันมากขึ้น กาบอง ประเทศแรกจ่ายเงินปกป้องป่า โดยทวีปแอฟริกาถูกคาดว่าภายในปี 2055 ประชากรทั้งทวีปจะเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากระดับเดิมไปสู่ 2,700 ล้านคน พร้อมการคาดการณ์ว่านี่คือทวีปที่จะมีอัตราการเติบโตอันรวดเร็วของเมืองเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งจากนี้ โดยปี 2050 เมืองต่าง ๆ ของแอฟริกา จะเป็นบ้านของประชากรมากกว่า 950 ล้านคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสังคมแอฟริกาจำนวนมากจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของพวกเขาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศและการเสื่อมคุณภาพของที่ดิน ความท้าทายเหล่านี้ได้เสนอสิ่งต่อเนื่องหลากหลายที่สำคัญและเป็นโอกาสอันมากมายที่ยิ่งใหญ่ถ้าการมีอยู่ของทรัพยากรทั้งหลายถูกนำไปใช้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐกาบองที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกากลางซึ่งกลายเป็นประเทศแรกที่จ่ายเงินสำหรับการปกป้องป่าของพวกเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในปี 2019 กับทางองค์กรอย่าง Central African Forest Initiative (CAFI) ซึ่งสนับสนุนโดย UN พร้อมเงินช่วยเหลืองวดแรกประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณทั้งหมด 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าจะเปลี่ยนผ่านทางสังคมอย่างเท่าเทียมไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนก็ต้องสามารถควบคุมทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด …

Read More »